SİGORTALILIK STATÜSÜNE GÖRE PRİM ORANLARI TABLOSU

SİGORTALILIK TÜRÜ 4/A  4/A 4/A 4/A
01.09.2013’den itibaren PRİM ORANLARI Sigortalı Payı (%) İşveren  Payı (%) Devlet Payı (%)  Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 0,00 2,00 0 2,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9,00 11,00 0 20,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (60 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9,00 12,00 0 21,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (90 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9,00 12,50 0 21,50
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (180 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9,00 14,00 0 23,00
Genel Sağlık Sigortası Primi 5,00 7,50 0 12,50
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ 7,50 22,50 0 30,00
         
SİGORTALILIK TÜRÜ 4/B  4/B 4/B 4/B
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren  Payı (%) Devlet Payı (%)  Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2,00 0,00 0 2,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20,00 0,00 0 20,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (60 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 0,00 0,00 0 0,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (90 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 0,00 0,00 0 0,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (180 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)
0,00
0,00
0
0,00
Genel Sağlık Sigortası Primi
12,50
0,00
0
12,50
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ
0,00
0,00
0
0,00
         
         
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı  2008 2009 2010 2011-2014
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden  12 13 14 15
4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle “%15” olan oran “%10"  olarak değiştirilmiştir.
         
         
01.10.2008’den önce 4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
SİGORTALILIK TÜRÜ İŞTİRAKÇİ KURUM    
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren  Payı (%) Toplam (%)  
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 16 20 36  
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 0 0 0  
Genel Sağlık Sigortası Primi 0 0 0  
Toplam 16 20 36  
         
         
01.10.2008’den itibaren 4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
SİGORTALILIK TÜRÜ 4/C 4/C 4/C 4/C
01.09.2013’den itibaren PRİM ORANLARI Sigortalı Payı (%) İşveren  Payı (%) Devlet Payı (%)  Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 0,00 2,00 0 2,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9,00 11,00 0 20,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (60 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9,00 14,33 0 23,33
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (90 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9,00 16,00 0 25,00
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (180 GÜN Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9,00 21,00 0 30,00
Genel Sağlık Sigortası Primi 5,00 7,50 0 12,50