Künye

 

İmtiyaz Sahibi

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Adına

Dernek Başkanı

Aydın KURNAZ

 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Hurşit KAYA

 

 

Genel Yayın Yönetmeni

Yasin KULAKSIZ

 

 

Araştırma ve Geliştirme Müdürü

Oğuzhan DEMİRHAN

 

 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürleri

Dursun CİNAL

Koray FİLİK

 

 

Editör Kurulu Başkanı

Okan YILDIRIM

 

 

Editör Kurulu

Eyüp GÜNDOĞDU

Said Emre KORKMAZ

Emre KAYA

 

 

Dil Editörleri

Mustafa Okan AĞZITEMİZ

Bahar GÜÇLÜ

Erkan KAHVECİ

Muhammed Berat KÖKMEN 

 

 

Çeviriden Sorumlu Danışmanlar

Okan YILDIRIM

Mert KAYAOĞLU