Künye

 

İmtiyaz Sahibi

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Adına

Dernek Başkanı

Aydın KURNAZ

 

 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Hurşit KAYA

 

 

Genel Yayın Yönetmeni

İbrahim TURASAN

 

 

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürleri

Dursun CİNAL

Okan YILDIRIM

 

 

Editör Kurulu

Hurşit KAYA

Okan YILDIRIM

Oğuzhan DEMİRHAN

 

 

 

Dil Editörleri

Yasin KULAKSIZ

Uğur ÇELEN

 

 

 

Çeviriden Sorumlu Danışman

Salih ENİŞ