Telif Esasları

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde yayımlanan makaleler için, yazarlara  400.-TL tutarında telif ödemesi yapılır. Telif ödemesi makalenin yayınlandığı ayın 23’ üne kadar ödenir. Aşağıda yer verilen kişiler telif ücreti almaya hak kazanamayacaklardır;

  • Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri,
  • Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Denetim Kurulu Üyeleri,
  • Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği Disiplin Kurulu Üyeleri,
  • Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi İmtiyaz Sahibi, 
  • Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü,
  • Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni,
  • Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Araştırma ve Geliştirme Müdürü,
  • Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürleri,
  • Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Editör Kurulu Başkanı,
  • Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Editör Kurulu Üyeleri. 

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde yayınlanması uygun görülmeyip, internet sitesinde yayınlanması uygun görülen makaleler için nakdi telif ödenmez.