Yayın İlkeleri

1. MAKALE KABUL EDİLME VE YAYINLAMA İLKELERİ

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi (Dergi) yayın politikası ilke ve esasları aşağıdaki gibidir.  

Dergi, her iki ayda bir basılı ve elektronik olarak www.sosyalguvenlikdunyasi.com adresinde yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir.  

Dergiye kabul edilecek makaleler yalnızca www.sosyalguvenlikdunyasi.com adresinden kullanıcı üye girişi yapılarak ve sisteme yüklenerek kabul edilmektedir.  

Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bununla birlikte dergiye gönderilen yazılarda Türkçe ve İngilizce başlık ve özet kısım olmalıdır. Ayrıca yazıdaki konuya uygun Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler kullanılmalıdır.  

Gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Aksi halde yazara telif ücreti ödenmeyeceği gibi, bu şekilde davrandığı tespit edilen yazarın daha sonra göndereceği makaleler de yayımlanmayacaktır.  

Makalelerin kabul edilebilmesi için, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi Yayın ve Yazım Kurallarına uygun olmalıdır.  

Makalelerde yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.  

Dergiye makale gönderen yazarlar; sisteme yükledikleri makaleler ile ilgili kabul edilme, reddedilmesi, düzeltme isteme, değerlendirme ve yayınlanma süreçlerini sistem üzerinden takip edeceklerdir.  

Sisteme yüklenen makaleler, konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Makalelerin yayınlanmasına yayın kurulu tarafından karar verilmektedir.  

Yayınlanmasına karar verilen makaleler, basılı olarak Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde ve ayrıca www.sosyalguvenlikdunyasi.com internet adresi üzerinden e-dergi olarak yayınlanacaktır.   

Dergi ücretli bir dergidir. Bu nedenle dergiye yıllık abone olunabilmesinin yanı sıra dergiyi aylık temin etmek isteyenlerce aylık olarak münferiden de satın alınabilir. Dergiye abone olmak isteyenler internet sayfası üzerinden tercih edecekleri abonelik türüne göre ödemelerini yapabileceklerdir. Ayrıca dernek merkezine gönderilecek abone başvuru formları ve istenen evraklar ile de abonelik kabul edilecektir. Dergiye yıllık abone olanlar üyelikleri süresince derginin tüm sayılarına ücretsiz olarak e-ortamda erişebilecekleri gibi abone oldukları aylar için ise ayrıca basılı dergi kendilerine gönderilecektir.   

Diğer taraftan, yayın kurulu dergideki makalelerden bir kısmının veya tamamının dijital olarak ücretsiz yayınlanmasına karar verebilir.   

Makalesi yayınlanan yazarlara, makalenin yayınlandığı ay basılı dergiden bir nüsha hediye edilir.  

Dergide yayımlanmasına karar verilen makalelerin yazılı ve elektronik ortamlardaki tüm yayın hakları Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisine aittir. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. 

 

2. MAKALE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Dergimize gönderilen makalelerin;  

a) Güncel konuları kapsaması, 

b) Öncesinde yapılan çalışmalara göre özgünlük içermesi, 

c) Konunun daha iyi kavranmasını sağlayacak örneklere yer yermesi, 

d) Görüş, öneri belirtmesi, 

e) Dilinin sade ve anlaşılır olması, 

f)  Kaynak taramasının yapılmış olması,  

gibi önemli hususlara dikkat edilerek değerlendirilmektedir.   

Diğer taraftan gönderilen makalelerin;  

a) Daha önceki çalışmalarında intihal yaptığı tespit edilen yazarlara ait olması, 

b) Başka yerde aynen yayınlatılan bir çalışma olması, 

c) Çalışmanın tamamının alıntı yapılarak oluşturulması,  

d) Doğrudan alıntı yapıldığı halde, yazarın ilgili bölüme kendi yazısı gibi yer vermesi,  

e) Çalışmanın sadece yasal ve idari düzenlemelere yer verilerek oluşturulması, 

gibi durumlar makalenin olumsuz değerlendirilmesine neden olacaktır.