MÜLGA SSK KANUNU’NA TABİ (MÜLGA 506 SK.) SİGORTALILARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

4-A KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN EMEKLİLİK KOŞULLARI

1-08.09.1999 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALILIĞI BAŞLATILANLARIN  EMEKLİLİK KOŞULLARI

08.09.1999  tarihinden önce sigortalı olup ( 506 SK. Tabi)   Kanunun öngördüğü şartları taşımayanlar, aşağıda yer alan tablodaki kademeli geçiş  sistemine tabi olarak emekli olabileceklerdir.

 506 sayılı Kanunun geçici 81. Maddesine göre sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır. Bu şartlar sağlanmıyorsa; 23.05.2002 tarihi esas alınarak aşağıda yer alan tabloya göre kademeli geçiş sürelerine bakılacaktır.

 

23.05.02 itibariyle sigortalılık süresi

Asgari yaş

Asgari prim

23.05.02  itibariyle sigortalılık süresi

Asgari yaş

Asgari prim

23 yıldan fazla (23 dahil)

44

5000

18 yıldan fazla (18 dahil)

40

5000

21 yıl 6 ay-23 yıl arası

45

5000

17-18 yıl arası

41

5000

20 yıl-21 yıl 6 ay arası

46

5075

16-17 yıl arası

42

5075

18 yıl 6 ay-20 yıl arası

47

5150

15-16 yıl arası

43

5150

17 yıl-18 yıl 6 ay arası

48

5225

14-15 yıl arası

44

5225

15 yıl 6 ay -17 yıl arası

49

5300

13-14 yıl arası

45

5300

14 yıl-15 yıl 6 ay arası

50

5375

12-13 yıl arası

46

5375

12 yıl 6 ay-14 yıl arası

51

5450

11-12 yıl arası

47

5450

11 yıl-12 yıl 6 ay arası

52

5525

10-11 yıl arası

48

5525

9 yıl 6 ay-11 yıl arası

53

5600

9-10 yıl arası

49

5600

8 yıl-9yıl 6 ay arası

54

5675

8-9 yıl arası

50

5675

6 yıl 6 ay-8 yıl arası

55

5750

7-8 yıl arası

51

5750

5 yıl-6 yıl 6 ay arası

56

5825

6-7 yıl arası

52

5825

3 yıl 6 ay-5 yıl arası

57

5900

5-6 yıl arası

53

5900

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6ay

58

5975

4-5 yıl arası

54

5975

Asgari sigortalılık süresi tüm erkek

Sigortalılar için 25, tüm kadın sigortalılar

İçinse 20 yıldır

3-4 yıl arası

55

5975

2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl

56

5975

 

                                  

Kısmi Emeklilik Koşulları                 

23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

23.5.2002 tarihinde yukarıda öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;

  1. ba) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
  2. bb) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
  3. bc) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları, 3967

 bd)24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

  1. be) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

1- 08.09.1999 – 30.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA İŞE GİREN SİGORTALILARIN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Bu tarih aralığında işe giren sigortalılar Kadın için 58, Erkek için 60 yaşını tamamlamış olmak ve toplamda 7000 gün prim gün sayısına sahip olmak koşulu ile yaşlılık aylığın  hak kazanabileceklerdir.

Yukarıda yazılı şartı taşıyamamakla birlikte; Kadın için 58, Erkek için 60 yaşını tamamlamış olmak, 25 yıl sigortalılık süresine sahip olmak ve 4500 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmek şartıyla kısmi emekli olabileceklerdir. 

2- 01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA İLK DEFA SİGORTALI OLACAKLARIN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

  1. b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.    

Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.