GSS PRİM TUTARLARI

 

GSS PRİM TUTARLARI

 

 

 

 

 

 

 

GELİR SEVİYESİ

Kişi Başına Düşen Gelir Aralığı

ASGARİ GELİR

AZAMİ GELİR

ÖDENECEK PRİMİN HESAPLANMASI

ASGARİ ÜCRET

PRİM ORANI

ÖDENECEK PRİM TUTARI

ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ

G0

Gelir Testi Asgari Ücretin 1/3 Üne Kadar

0

981,10

(CARİ AÜ/ 3) x 12 / 100

2.943,00TL

3,00%

88,20

DEVLET

G1

Gelir Testi Asgari Ücretin 1/3 Ünden Fazla Olanlar

981,00

2943,00

(CARİ AÜ/ 3) x 12 / 100

2.943,00TL

3,00%

88,20

SİGORTALI

60-d

Mütekabiliyet Esası Da Dikkate Alınmak Şartıyla, Oturma İzni Almış Yabancı Ülke Vatandaşlarından Yabancı Bir Ülke Mevzuatı Kapsamında Sigortalı Olmayan Kişiler

 

 

(CARİ AÜ x 2) x 12 / 100

2.943,00TL

12,00%

706,20

SİGORTALI

60/7

Ülkemizde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler 

 

 

(CARİ AÜ/ 3) x 12 / 100

2.943,00TL

12,00%

117,70

SİGORTALI

60/8

Avukatlık Stajı Yapanlardan Bakmakla Yükümlü Kişi Konumunda Olmayanlar

 

 

(CARİ AÜ) x 6 / 100

2.943,00TL

6,00%

176.50

BAROLAR BİRLİ