YENİ TİP KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID - 19) SONRASI İSTİHDAMDAKİ DURUM VE YENİ NORMALE ADAPTASYON SÜRECİ

ÖZ

 

            COVID-19 salgını hayatımızın her alanına etki etmiştir. Küresel düzeyde mücadele edilmesi oldukça zor olan bu salgın nedeniyle çalışma istatistikleri ve çalışma şekillerinde değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. 2008 Finansal Krizinin de ötesinde olumsuz etkilere sebep olan günümüz pandemi krizi, CHRO (Chief Human Resources Manager – İnsan Kaynakları Direktörü) pozisyonunun öneminin artmasına yol açmıştır. Pandemi sonrası uzaktan çalışmaya geçen veya geçmek zorunda kalan şirketler, yeni çalışma trendleri konusunda eğitim ve teknoloji yatırımları yapmaya başlayarak örgütlerini yeniden dizayn etme yoluna gitmişlerdir. Her ne kadar; kriz yüzünden iş yapma şekilleri değişikliğe uğramış olsa da sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda bazı kazanımlar da ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, Tele Çalışma, CHRO (İnsan Kaynakları Direktörü)

 

EMPLOYMENT SITUATION AND ADAPTATION PROCESS TO THE NEW NORMAL AFTER NEW TYPE OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

 

ABSTRACT

 

            COVID-19 has affected all aspects of our life and work statistics/styles have been changing because of the virus which is so hard to fight against in global level. Current crisis, which has more negative effects than 2008 Financial Crisis, has increased the importance of CHRO (Chief Human Resources Manager) position. Companies discretionary or compulsory switching to remote teleworking has been investing on training and technology for new work trends and has been re-designing their organisations. Although types of doing business have been changed due to the crisis, there have been some gains on social, environmental, and economic fields.         

 

Keywords: Remote Working, Tele Working, CHRO (Chief Human Resources Manager)       

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri