YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI KOŞULU OLARAK İŞTEN AYRILMA: ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI VE SONUÇLARI

ÖZ

Emeklilik denilince akla, uzun yıllar çalışmadan sonra hayatın son dönemini çalışmadan ve geçim kaygısı olmaksızın yaşayabilmek imkânı gelir. Bu, sosyal sigorta kurumuna uzun yıllar ödenen primlerin karşılığıdır. Bu nedenle emekli olan kişinin işten ayrılması, yaşlılık sigortasının doğası gereğidir, bugüne kadar olan tüm sosyal sigorta mevzuatımızda yer almıştır. Anayasa Mahkemesinin sosyal güvenlik primine tabi çalışma imkanını gerekçe yaparak, 506 sayılı Kanununun yaşlılık aylığının bağlanması şartı olarak işten ayrılmayı iptal etmesi, yaşlılık sigortasının olması gereken asgari standartları bakımından isabetli görülemez. Diğer yandan SGK’nın 2021/5 sayılı Genelgesi ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararının uygulanabilir olmadığı sonucuna varması, hukuk devleti ilkesine uygun değildir, kararın kendisi gibi bu da isabetsizdir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık Sigortası, İşten Ayrılma Koşulu, Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışma

 

ABSTRACT

When it comes to retirement, one thinks of the possibility of spending the rest of life without having to work and having financial difficulties. It is the reward of many years of premiums paid to the social security institution. Therefore, the fact that retired persons leave their job, is in the nature of old-age insurance and it has been required in all of our social insurance legislation to date. The Constitutional Court’s annulment of the requirement of leaving the job as an old-age pension requirement of Law No. 506, by justifying it with the possibility to continue to work subject to the social security support premium cannot be regarded as compatible with the ideal minimum standards of an old-age insurance. On the other hand, the conclusion of the Circular of the Social Security Institution no. 2021/5, that the annulment decision of the Constitutional Court is not applicable, is not in line with the rule of law, like the decision itself, this is also inaccurate.

Keywords: Old-Age Insurance, Requirement of Leaving Job, Continuing to Work Subject to Social Security Support Premium

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri