YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN KIDEM TAZMİNATI

ÖZ 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesi, bir tarafın iş görmeyi ve diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlendikleri sözleşmeleri iş sözleşmesi olarak tanımlamaktadır. Kıdem tazminatı ise, yasal şartlar sağlandığı takdirde ve kanunda sayılan fesih halleri gerçekleştiğinde işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir ödemedir. Yargıtay’ın vermiş olduğu İçtihadı Birleştirme Kararı, özel okul öğretmenlerinin belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalışmakta olduğunu belirtmektedir. Aynı kararda özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı yönünde bir tartışma mevcuttur. Bu makalede belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin tanımı yapılarak aralarındaki farklar belirtilmekte ve özel okul öğretmenlerinin durumu hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Özel okul, öğretmen, özel okul öğretmenleri, kıdem tazminatı, belirli süreli iş sözleşmesi. ABSTRACT Article 8 of the Labour Law No. 4857 defines the employment contract as one party undertakes to work and the other party to pay the wages. Severance pay is a payment that must be paid to the worker by the employer with the legal conditions are met and the termination situations specified in the law occur. The Decision on the Case Law by the Supreme Court of Appeals states that private school teachers work with fixed-term employment contracts. Also, in the same case law decision, there is a debate about whether private school teachers should be entitled to severance pay or not. In this article, the definition of fixed-term and indefinite-term employment contracts are made and the differences between them are indicated and assessments are made about the status of private school teachers. Keywords: Private School, Teacher, Private School Teacher, Severance Pay, Fixed-Term Employment Contract.
Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri