UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İŞ KAZASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Teknolojik gelişmeler, artan mobilizasyon ve iletişim sektöründeki yenilikler, çalışma hayatında da bir takım yenilikleri beraberinde getirmektedir. İşin yapıldığı yer artık kafamızdaki işyeri kavramında çok daha farklı şekilde tasarlanmaktadır. İş saatlerinin, iş tanımlarının, işyerlerinin anlamları ile birlikte tanımları da farklılaştı. Belirli bir takım işler artık evden teknolojik araçlarla belki de eskisinden daha efektif şekilde yapılmaya başlandı. Bu değişiklikleri takiben uzaktan çalışma da, mevzuat açısından da düzenlenerek uygulanmaya konuldu. Makalemizin konusunu uzaktan çalışma uygulamasının iş sağlığı ve iş güvenliği ile iş kazası açısından değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: İş Kanunu, Çırak, Eğitim, İş Kazası, Sosyal Güvenlik, Gelir

ABSTRACT

Technological developments, increased mobilization and innovations in the communication sector also bring a number of innovations in working life. The place where the work is done is now designed in much different ways in the concept of the workplace in our head. Along with the meanings of work hours, job descriptions, workplaces, their definitions also differed. A certain number of jobs are now being done from home with technical tools, perhaps more effectively than before. Following these changes, remote work also began to be regulated and implemented in terms of legislation. The subject of our article is the evaluation of remote work practice from the opening of Occupational Health and Occupational Safety and occupational accident.

Keywords: Labor Law, Apprentice, Education, Accident At Work, Social Security, Income

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri