ÜLKEMİZDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜCRET GELİRLERİ İÇİN UYGULANAN TELAFİ EDİCİ VERGİ POLİTİKALARI ve GELİNEN SON NOKTA: İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI

ÖZ

Adil bir vergi sistemi gelir üzerinden alınan vergiler toplamının vergi gelirleri içerisindeki payının yüksek olması halinde söz konusu olmaktadır. Zira, gelir vergisi asgari geçim indirimi, artan oranlı vergi tarifesinin varlığı ile ayırma ilkesinin uygulanabilmesi açısından en elverişli vergidir. 

Key Words: Minimum Living Allowance, Additional Minimum Living Allowance, Wage     

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri