ÜLKEMİZDE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

ÖZ

Ülkemizde Ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 145 inci maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesiyle 1/4/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Günümüzde kadınların çalışma hayatına daha aktif olarak katılmasıyla birlikte genellikle temizlik, çocuk bakım, özel bakım, yaşlı bakım vb. hizmetlerin yerine getirilmesi için bu kapsamda sigortalı çalıştırılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılık kendi içinde iki türde yer almaktadır. Bunlardan birincisi ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on gün ve daha fazla olan sigortalılar iken ikinci kısımda yer alan Ek 9 sigortalılığı ise çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on gün ve daha az olan sigortalı olanlar hakkında uygulanan türdür. Bu yazımızda ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalıların kimler olduğu, nasıl bu kapsama dahil olabilecekleri, on gün hesabının nasıl yapıldığı, bu kapsamda yer alan sigortalıların hakları, bu kapsama verilen devlet teşvikleri, Ek 9 bildiriminin nasıl yapılacağı, yabancı sigortalıların Ek 9 kapsamında çalışması halinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Süreksiz Çalışma

ABSTRACT

            The insurance status of domestic workers in Turkey has entered into force in additional article 9 of Law No. 5510 by 1/4/2015 pursuant to article 145 of the Law No. 6552 dated 10/9/2014. Nowadays women has been more active in working life and they have been insured in this scope working mostly in cleaning, child care, special care, elderly care, etc.

            Insurance status within the scope of additional article 9 in Law No. 5510 takes place in two different types. While first type is being worked in domestic services by one or more natural entity for ten days or more in a month, second type is working ten days or less in domestic services. In this article, descriptions of insureds who are being worked in domestic services, how they can be in this extent, calculation of ten day, rights of the insureds, government incentives, statement of additional article 9, and things to do for the foreign workers in domestic services within the scope of additional article 9 will be explained.         

Keywords: Social Security, Discontinuous Work

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri