TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN TEMEL FİNANSMAN KAYNAĞI: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Öz Sağlık hizmetlerinin finansman kaynaklarının oluşturulması ve etkin olarak kullanılması, sağlık hizmetlerinin sunumu ve bu hizmetlere kolay erişimi kadar önem arz etmektedir. Özellikle sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısına bağlı olarak finansman yönetiminin de karmaşık bir yapı haline gelmesine neden olmakta, bu durum ise sağlığın finansman yönetimini zorlaştırmaktadır. Sağlığın finansman kaynakları ise ülkede uygulanan finansman modeline ve siyasi tercihlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ülkemizde, 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sosyal sigorta sistemi tam olarak uygulamaya konulmuş ve toplanan zorunlu primler ile sağlığın finansmanı daha verimli ve etkin hale getirilmeye çalışılmıştır. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun tek satın alıcı olarak sistemi düzenleyici ve denetleyici rolü ile birlikte genel sağlık sigortasının etkili araç olarak kullanılması, Kurumun sağlık hizmetleri piyasasındaki önemini arttırmakta ve diğer kamu kurumlarından farklı olarak standartları ortaya koyan ve finansman sağlayıcı rolünü ön plana çıkarmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sağlık Finansmanı, Sağlık Hizmetleri Finansman Modelleri, Sağlığın Finansman Kaynakları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası. Abstract The creation and the effective use of financial resources of health services is as important as the provision of health services and being easily accessible to these services. In particular, depending on the complex structure of health services, it causes financial management to become a complex structure, which makes financial management of health difficult. Financial resources of health vary depending on the financial model applied in the country and political preferences. In our country, with the Transformation of Health Program putting into practice in 2003, the social insurance system was fully implemented and the finance of health was tried to be made more efficient and effective with the compulsory premiums collected. In particular, the use of Universal Health Insurance as an effective tool, together with the system's regulatory and supervisory role of the Social Security Institution as the sole purchaser, increases the importance of the Institution in the health services market; and highlights its role as setting the standards and financing provider, unlike other public institutions. Keywords: Finance of Health, Financing of Health Service Models, Financial Resources of Health, Social Security Institution, Universal Health Insurance.
Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri