TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK YARARLANMA

ÖZ

Toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın koşulu toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına üye olmaktır. Bununla birlikte işçilerin sendikaya üye olmaksızın, dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmesi öngörülmüştür. Dayanışma aidatı kavramının düzenlenmiş olması sendikal özgürlük açısından önem arz etmektedir. Zira toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işçilerin sendikaya üye olma veya olmama iradelerini etkileyebilecek bir husustur. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma hususunu düzenleyen 39. maddesinde yer alan “İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyla hüküm doğurur.” cümlesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Çalışmamızda dayanışma aidatı kavramına ve dayanışma aidatı kavramının sendika özgürlüğü ile ilişkisine yer verilecek ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Toplu İş Sözleşmesi, Dayanışma Aidatı, Sendika Özgürlüğü

 

ABSTRACT

            The condition of benefiting from collective labour agreement is to be a member of the employee union which is a part of collective labour agreement. Besides, employees can benefit from collective labour agreement by paying solidarity due unless they are members of these unions. Solidarity due is significant in the aspect of union freedom. Yet, benefiting from collective labour agreement may affect employees’ will whether to be a member of a union or not. The clause as “The requests before the date of signature shall be valid starting from the date of signature” in article 39 which regulates benefiting from collective labour agreement by paying solidarity due of Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labour Agreements has been cancelled by Constitutional Court. In this study, solidarity due and its relationship with union freedom will be explained and annulment decision of Constitutional Court will be evaluated.          

Keywords: Collective Labour Agreement, Solidarity Due, Union Freedom  

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri