SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA İŞVERENİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÖZET İşverenin sosyal güvenlik mevzuatında bazı yükümlülükleri vardır. Bunlardan belki de en önemlisi, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan bildirim yükümlülükleridir. İşverenin sigortalı işe giriş bildirgesini vermemesi durumunda, bildirimi yapılmayan sigortalının hak kayıpları ortaya çıkacaktır. Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumunca sonradan yapılan denetimler sonucunda ya da sigortalının hizmet tespit davası ile hizmetlerini ortaya çıkarması olasıdır. Ancak kişinin hakkını başlangıçta elde edememesi, sonradan da elde etmesinin sekteye uğraması ihtimalinin olması, mağduriyetlere yol açabilecektir. İşverenin, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan işyeri bildirgesi, muhtasar prim ve hizmet beyannamesi, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ve diğer bildirimlerinin çeşitli amaçları olsada esas amaç kayıt dışı istihdamı önlemekdir. Mevzuatımız, getirilen yükümlülükler ile kayıt dışı istihdamı azaltmayı amaçlamaktadır. Bunun için gerekli sorumlulukları yerine getirmeyen işverenlere ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, İşveren Sorumluluğu. Jel Sınıflandırma Kodları: J00, H55   ABSTRACT The employer has some obligations in the social security legislation. Perhaps the most important of these is the employer's reporting obligations to the Social Security Institution. In the event that the employer does not give the insured employment statement, the insured's rights will be lost if the notification is not made. Although it is possible for the insured to reveal their services as a result of subsequent inspections by the Social Security Institution or through a service determination lawsuit, the possibility of the person not obtaining his/her right at the beginning and the possibility of interruption in obtaining his/her right may lead to grievances. Although the employer's workplace declaration to the Social Security Institution, concise premium and service declaration, insured employment and termination declarations and other notifications have various purposes, the main purpose is to prevent unregistered employment. Our legislation aims to reduce unregistered employment with the obligations imposed. For this, heavy sanctions are applied to employers who do not fulfill the necessary responsibilities. Keywords: Social Security, Employer Liability. Jel Classification Codes: J00, H55
Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri