SİGORTALILARA HARCIRAH, YOLLUK GİBİ ADLARLA YAPILAN ÖDEMELER PRİME TABİ MİDİR?

ÖZ 

İşverenler tarafından sigortalılara yapılan ödemelerin bazıları kısmen prime tabi tutulurken bazıları ise prime esas kazanç niteliğinde bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanun gereğince harcırah, yolluk, gündelik vb. adlar altında yapılan ödemeler prime esas kazanç niteliğinde değildir. Ancak 193 sayılı Kanun gereğince bu tür ödemelerin belli sınırları aşan kısmının ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ödenen gündelik ile kendisine gündelik ödenen sigortalı ile aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler karşılaştırıldığında Devlet memurlarına ödenen gündelikleri aşan tutarlar ücret olarak kabul edilecektir. Ücret olarak vergilendirilen bu tutarların da prime esas kazanç niteliğinde kabul edilmesi ve prime tabi tutulması gerekmektedir. Kendisine gündelik ödenen sigortalının fiili yemek ve konaklama giderleri de işveren tarafından karşılanırsa ödenen gündeliklerin tamamı ücret olarak vergilendirilmeli ve prime tabi tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Prime Esas Kazanç, Harcırah, Yolluk, Gündelik

ABSTRACT

While some payments made by employers to the employees are partially subjected to premium, some of them are not subjected to premium. Payments such as travel allowance and expense are not subjected to premium in accordance with the Law No. 5510. However, the proportion over the maximum limits of these payments must be taxable as salary in accordance with the Law No. 193. The amount of daily wages over the limits made to the civil servants are accepted as salary. This taxable amount must be counted as basic to the premium. If the accomodation and food expenses are met by the employer, the whole amount of daily wages must be taxable as salary and subjected to premium.

Key Words: Earning Subject to Premium, Travel Allowance, Travel Expense, Daily Wage       

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri