MEMURLARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ DİSİPLİN HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

İdarenin vatandaşına sunmuş olduğu hizmetler memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici personel gibi istihdam edilen görevliler aracılığıyla yerine getirilmektedir. Devlet Memurları Kanunu’nda memurların ödev ve sorumlulukları ile hakları ve yasakları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında disiplin cezaları yine adı geçen kanunda geniş bir şekilde ele alınmıştır. Bilgiye erişimin ve paylaşımın son derece kolay olduğu içinde bulunduğumuz yüzyılda WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya ağları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar tarafından söz konusu sosyal medya platformları üzerinden siyasi, sosyal, dini vb. paylaşımlar yapılabilmektedir. Bu nitelikteki paylaşımların sosyal mecralarda memurlar tarafından yapılması bazı durumlarda disiplin hukukuna konu olacak şekilde sınırı aşarak cezai sonuçlar doğurabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Memur, İfade Özgürlüğü, Sosyal Medya, Disiplin Cezası  

ABSTRACT

The services offered by the administration to its citizens are carried out through employed officers such as civil servants, workers, contracted personnel, and temporary personnel. The duties and responsibilities, rights and prohibitions of civil servants are regulated in detail in the Civil Servants Law. In addition, disciplinary punishments are also discussed extensively in the aforementioned law. Social media networks which accessing and sharing information is extremely easy, are being widely used in this century such as WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter. Political, social, religious and etc. sharing’s can be made on social media platforms by the users. Sharing of such content by civil servants in social media, in some cases may get off the limit and to be subjected to disciplinary law, and result in penal consequences.

Keywords: Civil Servant, Freedom of Expression, Social Media, Disciplinary Punishment

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri