KATMANLI İŞGÜCÜ PİYASASINDA İSTİHDAMDA YAŞANAN DEĞİŞİM VE ÖLÇME ZORLUĞU

ÖZ

                                                          

            İş gücü çalışma istek ve kabiliyetinde olan kişiler ile işsiz olup iş arayan kişileri ifade eden bir kavramdır. Bunun yanında iş gücü piyasası ise; iş gücü arz ve talebinin karşılaştığı piyasa anlamına gelmektedir. İşgücü arzının iş gücü talebini aştığı noktada ekonomik sorunlar ortaya çıkar. Bu durum neticesinde ortaya çıkan işsizlik, ekonomi yönetiminin hiç de hoşnut olmayacağı bir hal alır. Dahası işsizlik ekonomileri özellikle hükümet gelirleri, kişisel tüketim harcamalarını vb. olumsuz etkileyerek ekonomik aktiviteler üzerinde bozucu bir etki meydana getirir.  Ayrıca toplumsal huzursuzluklar da buna dahildir. Bu çalışmanın amacı, iş gücü arz ve talebi, istihdam yapıcı ve katmanlı yapı içerisinde iş gücündeki değişim ve sorunlar ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Enformel İstihdam, Kayıt dışılık, Katmanlı İş Gücü

JEL Sınıflandırma Kodları: H, J

 

ABSTRACT

            The labor force is defined as the people who are willing and able to work and the unemployed who are seeking for work.   Besides, labor market refers to supply of and demand for labor. Simply, labor market where labor supply and demand meet is called the labor market.  All the issues occur when the supply of labor surge. This phenomenon triggers unemployment that the economic management will not be satisfied with. Furthermore; unemployment adversely affects all the economic activities particularly goverment revenues, personel consumption expenditures etc…Also it causes social unrest.  This study aims to explain supply of and demand for labor and the structure of stratified labor force.

Keywords: Enformel Employment, Enformelity, Stratified Labor Force

JEL Classification Codes: H, J

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri