KALKINMA TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ-İNOVASYON

ÖZ

Gelişmiş ekonomilerin kalkınma sürecinde teknoloji ve inovasyona dayalı üretim etkili olmuştur. Özellikle inovasyona dayalı üretim verimlilik, rekabet üstünlüğü ve yüksek gelir sağlayarak ekonomilerin kalkınma sürecini hızlandırmaktadır.  İnovasyon, teknoloji ve bilgiyi kapsayarak üretim sürecine yeni teknikler ve farklı ürünler getirmektedir. Bu yeni teknikler ve farklı ürünler ekonominin nitel ve nicel unsurlarını hızlı ve olumlu yönde etkilemektedir. Yapılan açıklamalar ışığında bu çalışmada, gelişmekte olan ekonomilerin ancak inovasyona dayalı üretimle kalkınmış ekonomileri yakalayabileceği iddia edilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Teknoloji, Rekabet Üstünlüğü, Ekonomik Kalkınma

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY-INNOVATION

 

 ABSTRACT

 

Production based on technology and innovation has been effective in the development process of developed economies. In particular, production based on innovation accelerates the development process of economies by providing efficiency, competitive advantage and high income. It brings new techniques and different products to the production process by covering innovation, technology and knowledge. These new techniques and different products affect the qualitative and quantitative elements of the economy quickly and positively. In the light of the explanations made in this study, it is claimed that developing economies can only catch up with the developed economies with production based on innovation.

 

Keywords: Innovation, Technology, Competitive Advantage, Economic Development

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri