İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI

ÖZET İşe iade davası ile işçi lehine hukuki koruma sağlanmak istenmiştir. Hatta bunun daha hızlı ve makul zamanda ve az masrafla olması için arabuluculuk kurumunda dava şartı olarak düzenlenmiştir. İş güvencesi ise işe iade davalarında önemli bir kavramdır ve bu güvence Anayasa’da düzenlenmiştir. İşe iade davaları kapsamları itibarıyla hem işveren hem de işçi açısından çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. İşe iade davasında hükmedilebilecek kararlar ve bu kararların sonuçları anlatılmıştır. İlâveten davanın kabulü ve reddi kararından sonra işçinin işverene başvurusu, işverenin işçiyi işe daveti, işçinin davete icabet etmesi veya etmemesi neticesinde meydana gelen hususlar ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İşçi, işveren, işe iade ABSTRACT With the re-employment lawsuit it was aimed to provide legal protection in favour of the worker. In fact, for this lawsuit to proceed faster in a reasonable time and cost efficiently; the arbitrator mechanism has been regulated as a condition of litigation. Job security is an important concept in re-employment lawsuit and this assurance is regulated in the Constitution. Re-employment lawsuits have various consequences for both the employer and the worker in terms of their extent. The court order that can be made in the re-employment lawsuit and the results of these orders are explained. In addition, after the court orders of acceptance and rejection of the lawsuit, the issues that occurred as a result of the worker’s application to the employer, the employer's invitation to the workers and the worker’s response to accept the invitation or not has been covered. Keywords: Worker, Employer, Re-employment Lawsuit
Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri