İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMA YASAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

İşgücü piyasasında ortalama ücretin asgari ücret seviyesine yaklaşması ve özellikle son yıllarda artışa geçen enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi sonucu, insanların asıl çalıştıkları işyeri dışında başka işyerlerinde çalışma durumu artış göstermektedir. Bu artış sonucu işçilerin ikinci bir işte çalışmaları kendileri için ek maddi katkı sağlamakla birlikte işveren ile işçiler arasında bazı sorunlara da neden olabilmektedir. Bu nedenle iş sözleşmelerinde ikinci (asıl işyeri dışında) işte çalışma yasağı hükmü artık daha tartışılır duruma gelmekle birlikte yargı kararlarında da farklı bakış açısı gelişmeye başlamıştır. Yazımızda iş sözleşmelerinde yer alan “işçinin ikinci bir işyerinde çalışma yasağı” hükmünü değerlendirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: İkinci Bir İşte Çalışma Yasağı, Sözleşme Hürriyeti, Haklı Fesih

ABSTRACT

            The number of people working at a second job in addition to their essential jobs  has been increasing due to the decrease in purchasing power because of the closing gap on average wage and minimum wage and increasing inflation. As a result of this increase, employees have an advantage of earning additional wage thanks to working at a second job, but this situation may cause some problems between employers and employees. Therefore, the clause of prohibition on working at a second job (except major work place) in labor contracts has become more controversial and different perspectives has been adopted according to the jurisprudence. In our article, we will evaluate judicial sentence of “prohibition on working at a second job” in labor contracts.   

Keywords: Prohibition on Working at a Second Job, Freedom of Contract, Termination with a Valid Reason

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri