HEMOFİLİ HASTALARININ KULLANMIŞ OLDUĞU İLAÇLARIN SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMESİ

ÖZ

Hemofili hastalığı hem dünyada hem de ülkemizde görülen nadir hastalıklardan olup bu kalıtsal hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar maliyetli ilaç gruplarındandır. Hemofili hastalarının kullanmış olduğu ilaçlar dünyanın çoğu ülkesinde devletler tarafından karşılanmamaktadır. Faktör ilaçlarını hastalar kendi imkanları ile temin edebilmektedirler. Lakin ülkemizde ilaçların maliyeti çok yüksek olmasına rağmen SGK tarafından ödeme listesine alınmış genel sağlık sigortalılarına karşılıksız bir şekilde temin edilmektedir. Hemofili hastalarının mevcut durumda dahi bu ilaçlardan haftada üç kez ve toplamda 4500 IU faktör düzeyinde bu ilaçların kullanılması sağlanmaktadır. Mevcut durum dışında yani Hemofili A ve Hemofili B hastalarının kanamalarını arttıracak bir durum karşısında da sağlık hizmeti sunucularında yapılan tıbbi muayene/tedaviler sonucu yeniden bu ilaçlar reçete edilmesi halinde SGK tarafından hastaların bu ilaçları kullanmasına olanak sağlanmaktadır.

Koronavirüs (Covid-19) döneminde dahi sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla SGK tarafından sağlık raporlarının süresine ve bu raporlara istinaden “418(Kod)-Reçetesiz İlaç Tedavisi” kapsamında hemofili hastalarına bu maliyetli ilaçların sağlık hizmeti sunucularına başvurmaksızın ve yeni bir reçete düzenlenmeksizin ilaç temin edebilmelerine olanak sağlanmıştır.

Hemofili hastalığı nedir, türleri nelerdir ve hemofili hastalarının kullanmış olduğu ilaçlara yer verilecek olup bu ilaçlar kategorize edilerek detaylı bir şekilde işlenecektir.        

Anahtar Kelimeler: Hemofili A ve B, Faktör VIII, Faktör IX, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol, Hemofili İlaçları.

ABSTRACT

            Hemophiliac has been a rarely seen disease in our country and in the world and the drugs used for this genetic illness are among the costly drug groups. The drugs used by hemophiliacs are financed by states in most of the countries in the world. Patients can provide factor drugs by their own capabilities. However, although the cost of the drugs are so high in our country, they are provided to the general health insurers free of charge by SSI. These drugs are provided thre times a week and 4500 IU in total for hemophiliacs in current situation. Except the current situation, the situation which makes things worser for Hemophilia A and Hemophilia B patients, these drugs can be provided by SSI in case they are re-prescribed after medical examination/treatments.

            Even during Coronavirus (Covid-19) period, the opportunity to provide these costly drugs without an application to health service providers and a new prescription has been facilitated to hemophiliacs by SSI within the scope of “Code 418-Non-Presciption Drug Medication” based on the medical report and the duration of these reports for the purpose of providing the healthcare service without a hitch and decreasing potential of the infection risk.

            The information og what the hemophilia is, what the types are and the drugs used by hemophiliacs will be given and these drugs are evaluated in detailed by categorizing.     

Keywords: Hemophilia A and B, Factor VIII, Factor IX, Social Security Institution, Health Practice Statement, Protocol Regarding the Supply of Medicines from Pharmacies Members of the Turkish Pharmacists' Association for Persons Covered by the Social Security Institution, Hemophilia Drugs      

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri