EMEKLİLİK İÇİN YAŞ DIŞINDAKİ ŞARTLARIN TAMAMLANMASIYLA KIDEM TAZMİNATI ALMADA SÜRPRİZ AVANTAJLI DÖNEM

ÖZ

Kıdem tazminatı alabilmesinin şartlarından biri emeklilik için diğer koşulları tamamlanıp yaşın beklenmesidir. 08.09.1999 tarihinden sonra emeklilik şartlarının ağırlaştırılmasına bağlı olarak hizmet akdi ile çalışanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 7000 prim gün sayısının veya 4500 prim gün sayısı ve 25 yıl sigortalılık süresini doldurulmasıdır. 30.04.2008 tarihinden sonra ise yaş dışındaki tek emeklilik şartı prim gün sayısıdır. Aynı zamanda bahse konu prim gün sayısı şartları 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenlerin yaş dışındaki şartlarından daha düşüktür. 30.04.2008 tarihinden sonra işe girişi olan işçilerin daha yumuşak şartlarla kıdem tazminatı alabileceği kamuoyunda çok bilinmemektedir. Özellikle 30.04.2008 tarihinden sonra işe girişi olan çalışanların yaş dışındaki şartların doldurulması nedeniyle kıdem tazminatı talep etme hakları çalışmamızın asıl konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda kıdem tazminatı kavramı ve kıdem tazminatının şartları açıklandıktan sonra 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez çalışmaya başlayanların nasıl bir avantaja sahip oldukları açıklanacaktır.

Anahtar kelimeler: Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi, Yaşı beklemek için işten çıkma, Emeklilik yaşı için kıdem tazminatı.

ABSTRACT

One of the conditions for receiving severance pay is to complete the other conditions for retirement and to wait for the statutory pensionable age. According to the aggravation of the pension conditions after 08.09.1999, pension conditions other than age for those working as an employee is 4500 number of premium payment days with 25 years of insurance period or 7000 number of premium payment days. After 30.04.2008, the only pension condition excluding statutory pensionable age is the number of premium payment days. At the same time, the conditions for the number of premium payment days are lower than the conditions other than statutory pensionable age for those who were employed between 08.09.1999 and 30.04.2008. It is not widely known to the public that workers who are employed after 30.04.2008 can receive severance pay on easier terms. The main subject of our study is the right to claim severance pay due to the fulfillment of conditions other than statutory pensionable age, especially for the employees who started to work after 30.04.2008. In our study, after explaining the concept and the terms of severance pay, the advantage of those who started working for the first time after 30.04.2008 will be explained.

Key Words: Number of Premium Payment Days and Insurance Period, Quitting Work to Wait for Pension, Statutory Pensionable Age for Severance Pay.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri