ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ

ÖZ

Çağrı üzerine çalışma esasında bir kısmi süreli iş sözleşmesi türüdür. Kısmi süreli çalışan işçi normal çalışma saatleri, karşılaştırılabilir nitelikte olan tam gün işçiye oranla daha az olan işçi olarak tanımlanmaktadır. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi, sürekli biçimde işçiye ihtiyaç duyulmayan işlerde veya iş yerlerinde olan, işe göre işin görülmesine cevap verilmesi niteliğini taşıyan bir iş sözleşmesi türüdür. Özellikle, otellerde, medya sektöründe, fabrikalarda ve eğlence yerlerinde çalışan işçilerin varlığı ile yaygınlaşan bir iş sözleşmesi türüdür.

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde çalışma her ne kadar çağrıya bağlı olsa da Kanunen çağrıdaki esnekliklere sınırlar getirilmiş ve işverene tanınan esneklik daraltılarak iş ilişkisinin sürekli ve düzenli olması yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

Çalışmamızda çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinin unsurlarının, getirilen zorunlulukları ve çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmelerinin sonuçları incelenecektir.

ABSTRACT

Work upon call is basically a type of part-time service contract. A part-time worker is defined as a worker whose normal working hours are less than that of a comparable full-time worker. A service contract based on work upon call is a type of service contract that takes place in works or workplaces where workers are not constantly needed, and that responds to the execution of the work according to the work. It is a type of service contract that has become widespread, especially with the presence of workers working in hotels, the media industry, factories and entertainment venues.

Although working in a service contract based on work upon call is dependent on the call, by law limits have been imposed on the flexibility on work upon call thus the flexibility provided to the employer has been narrowed and regulations have been introduced to ensure that the employment relationship stays permanent and regular.

In our study, the elements of the service contract based on work upon call, the obligations imposed and the results of this service contract will be examined.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri