BİREYSEL EMEKLİLİK KAPSAMINDA OTOMATİK KATILIM SİSTEMİNİN GETİRMİŞ OLDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLER VE DENETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen Ek-2’nci madde ile 2017 yılında uygulamaya girmiştir. Kademeli bir geçişi öngören düzenleme ile işverenlere emeklilik şirketinin seçimi ve sözleşme yapılması, katkı paylarının çalışanların ücretlerinden kesilerek emeklilik şirketine belirlenen usullere uygun olarak aktarılması gibi birtakım yükümlülükler getirilmiş olup söz konusu yükümlülükler açısından işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetleneceği ve belirlenen kurallara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik, Otomatik Katılım, Denetim

 

ABSTRACT

The automatic participation of employees in the private pension system came into effect in 2017 with the Annex-2 article added to the Private Pension Savings and Investment System Law No. 4632. With the regulation envisaging a gradual transition, some obligations have been brought to the employers such as the selection of the pension company and the conclusion of a contract, the deduction of the contributions from the wages of the employees and their transfer to the pension company in accordance with the determined procedures. penalty will be imposed.

Key Words: Private Pension System, Automatic Participation, Supervision

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri