BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

ÖZET

Hukukumuzda ve uygulamada işçiler ve işverenler arasında bağımlılık unsuruna dayanan iş sözleşmeleri kurulmaktadır. İşçi ve işveren arasında kurulan iş sözleşmesinin unsurları bir işin görülmesi, ücret ve bağımlılıktır. İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli özellik niteliği itibariyle bağımlılık unsurunun daha yoğun olmasıdır. İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında karşılıklı ve süreklilik unsuruyla yapılan bir sözleşmedir.

İş sözleşmesinin işçi ve işveren arasında kişisel ilişki kuran ve süreklilik ilişkisi taşıyan bir sözleşme olması bunun sonsuza kadar devam edeceği anlamı taşımaz. Her sözleşmede olduğu gibi iş sözleşmesi de şartların oluşması durumunda sona erecektir. Bu sona erme halinin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Çalışmamızda işçi ve işveren arasında yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesinin süreli fesih yoluyla sona ermesi üzerinde duracağız.

Bu çalışmada iş güvencesi hükümlerinden hangi çalışanların faydalanabileceği. İş güvencesinin unsurları ve iş güvencesi olmayan işçiye karşı işverenin fesih hakkını kötüye kullanarak işten çıkarmasının sonuçları üzerinde durulacaktır.

            Anahtar Kelimeler: İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Feshi, Süreli Fesih.

         

ABSTRACT

In our law and in the practice; employment contracts are being established between employers and employees based on dependency. The elements of the employment contracts which established between the employers and employees, are wage, dependency and doing a work. The most important speciality that distinguishes employment contracts apart from the other contracts is that the dependency element is more intense in terms of its qualification. The employment contract is a contract made between the employee and the employer with the element of reciprocity and continuity.

The fact that the employment contract is a contract that establishes a personal and continuous relationship between the employee and the employer; it does not mean that it will continue indefinitely. As in every contract, the employment contract will be terminated if the conditions are met. There are many variants of this termination status. In our study we will focus on the termination of indefinite-term period employment contracts via term termination which established between the employee and the employer.

In this study, which employees can benefit from job security provisions, the elements of job security and the consequences of the employer's abusing the right of termination against the worker who does not have job security will be discussed.

Keywords: Employment Contract, Termination of Employment Contract, Term Termination.

 

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri