AVANS YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Dinlenme, Anayasal bir hak olarak “çalışanın hakkı”dır. Bu doğrultuda işçilerin dinlenme hakkı ise temel olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 üncü vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun’da yıllık ücretli izin sürelerinin her işçinin kendi kıdem süresine göre hesaplanacağı düzenlenmiştir. İşçi en az 1 yıllık hizmet süresinin sonunda yıllık ücretli izne hak kazanır ancak bu hizmet süresi dolmadan yıllık ücretli izin talebinde bulunması ve bu iznin kullandırılması işverenin inisiyatifindedir. Avans izin için bir sonraki yıl en az 10 günlük izin hakkının da bulunması gerekir. Bu yazıda avans izin için şartların, mahsubun, işten ayrılma durumunda avans iznin ücretinin ne olacağı yargı kararları ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avans İzin, Yıllık Ücretli İzin, Ücret

 

ABSTRACT

Rest is the "employee's right" as a Constitutional right. Accordingly, workers' right to rest is basically 4857 numbered Labor Law 53 et al. regulated in the articles. In the law, it is regulated that the annual paid leave periods will be calculated according to each employee's own seniority period. The employee is entitled to annual paid leave at the end of at least 1 year of service period, but it is at the discretion of the employer to request and use annual paid leave before this service period expires. For advance leave, the next year must have at least 10 days leave right. In this article, the conditions for the advance leave, the deduction, the fee for the advance leave in case of leaving the job are evaluated in the light of the judicial decisions.

Keywords: Advance Allowance, Annual Paid Leave, Wage

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri