ALMAN KISA VADELİ SİGORTA SİSTEMİ

ÖZ

 

Bu çalışmamızda tarihsel gelişim içerisinde sosyal güvenlik sistemlerinin kuruluşuna öncülük eden Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sosyal güvenlik sistemi kısaca ele alınmış, daha sonra çalışmamızın asıl odağını oluşturan Alman kısa vadeli sigorta sistemi kapsamında iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası sistemlerinin incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda sigorta sistemlerinin yapısı, sunulan hizmetler, bağlanan gelirler ve yapılan ödemeler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu değerlendirmelerin ardından Alman kısa vadeli sigorta sisteminin, Türkiye’deki mevcut kısa vadeli sigorta sisteminden farklılaştığı yönlere değinilerek çalışmamız sonuca bağlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Alman Kısa Vadeli Sigorta Sistemi, Alman Kaza Sigortası, Alman Hastalık Sigortası, Alman Analık Sigortası.

ABSTRACT

 

In this study, social security system of the Federal Republic of Germany, which has pioneered the establishment of social security systems in historical development, is briefly discussed, afterwards main focus of our study such as work accident, occupational disease, sickness and maternity insurance systems within the scope of the German short-term insurance system are examined. In this context, the structure of the insurance systems, the services provided, the incomes and the payments made are discussed in detail. After these evaluations, our study is concluded by mentioning the aspects where the German short-term insurance system differs from the current short-term insurance system in Turkey.     

 

Keywords: German Social Security System, German Accident Insurance, German Sickness Insurance, German Maternity Insurance.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri