7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

 ÖZ

 Covid-19 salgını, tüm dünyada ve ülkemizde görülmeye başlamasıyla başta sağlık olmak üzere ekonomi, istihdam ve sosyal güvenlik konularında ülkeleri olumsuz olarak etkilemiştir. Ülkeler çeşitli düzenlemelerle salgının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yoluna başvurmuşlardır. Ülkemizde de son bir yılda sağlık, ekonomi, istihdam ve sosyal güvenlik konularında çok sayıda yasal düzenlemeler gerçekleştirilmekle birlikte, vakaların artış göstermesiyle beraber yeni bir düzenlemeye daha ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe girerek çalışma ve sosyal güvenlik hukukunda yeni bir takım düzenlemeleri hayatımıza dahil etmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam teşvikleri, Yapılandırma, Kısa çalışma ödeneği

ABSTRACT

Covid-19 epidemic has affected all countries negatively in respect of especially healthcare, economy, employment, and social security fields. Governments have applied to decrease the negative effect of the pandemic on humanbeings. In Turkey, there has been need for a new regulation in addition to the various legal regulations on health, economy, employment and social security areas after the cases started to increase. Within this context; Law No. 7256 on Restructuring Some Receivables and Amending Certain Laws has came into force on November 17th, 2020 and has made new regulations on labor and social security laws. 

Keywords: Employment incentives, Restructuring, Short-time work     

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri