5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA ÖLÜM SİGORTASI VE ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

ÖZ

            Günümüzde oldukça sık uygulama alanı bulan ölüm sigortası ve bu sigorta kapsamındaki en önemli hak olan ölüm aylığına hak kazanma şartlarının toplumsal olarak bilinmesi gerekli olduğundan hareketle yazımızda 5510 sayılı Kanun kapsamında ölüm aylığından yararlanma şartları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda; 5510 sayılı Kanun kapsamında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığının bağlanabilmesi her şeyden önce sigortalının ölümünün veya ölüm sayılan hallerin gerçekleşmesine bağlıdır. Bunun yanı sıra mevzuatta belirtilen şartların da yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu durumda sigortalının geride bıraktığı hak sahipleri ölüm aylığından faydalanabilecektir. Belirtilmelidir ki, 5510 sayılı Kanunda ölüm aylığından yararlanma koşulları sigortalı ve hak sahibi açısından olmak üzere iki bölümde düzenlenmiştir. Sigortalıya ilişkin koşullar 5510 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ikinci fıkrasında belirtilirken, hak sahiplerine dair şartlar ise Kanunda her hak sahibi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu yazımızda ölüm aylığından yararlanma şartları ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

            Anahtar Kelimeler: Sosyal Sigortalar, Ölüm Sigortası, Ölüm Aylığı

ABSTRACT

In this article, the conditions of benefitting from survivor pension within the scope of Law No. 5510 has been evaluated in detail since it is essential for the society to be aware of the terms of survivor insurance which is amongst the most application area and survivor pension which is one of the most important right in this insurance extent. In this direction, survivor pension depends on insured’s death and circumstances counted as death in the scope of Law No. 5510. In addition, the conditions stated in the legislation must be met. Beneficiaries can make use of the survivor pension only in this case. It should be noted that the conditions of survivor pension has been arranged in two parts in Law No. 5510; insured and beneficiary. While terms about insured has been specified in the second paragraph of article 32 of the Law No. 5510, terms about beneficiaries has been regulated separately for each beneficiary in the Law. In this article, conditions of benefitting from survivor pension will be evaluated in detail.                    

               Keywords: Social Insurance, Survivor Insurance, Survivor Pension

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 10 TL Abonelik Paketleri