4-B (MÜLGA BAĞ-KUR KANUNU) SİGORTALILARIN EMEKLİLİK KOŞULLARI

4-B (MÜLGA BAĞ-KUR KANUNU) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

  1. 01/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına 2 tam yıl veya daha az kalan sigortalılara;

– Kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi,   

– Kadın için 50, erkek için 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,
şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

  1. Yukarıda yer alan şartları taşımayan sigortalıların emeklilik şartları, 01.06.2002 tarihine göre aşağıda yer alan kademeli geçiş tablosuna göre hesaplanacaktır.

 

 

        Kadın

Emeklilik Yaşı

                Erkek

Emeklilik Yaşı

2 tam yıl veya daha az

40

2 tam yıl veya daha az

44

3 tam yıl veya daha az

41

3 yıl 6 ay veya daha az

45

3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az

42

3 yıl 6 aydan fazla,  5  tam   yıl   veya daha az

46

4 tam yıldan fazla,    5 tam yıl veya daha az

43

5 yıldan fazla,  6 yıl 6  aydan veya daha az

47

5 tam yıldan fazla,    6 tam yıl veya daha az

44

6 yıl 6 aydan fazla,  8 tam yıl veya daha az

48

6 tam yıldan fazla,    7 tam yıl veya daha az

45

8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az

49

7 tam yıldan fazla,    8 tam yıl veya daha az

46

9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az

50

8 tam yıldan fazla,    9 tam yıl veya daha az

47

11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az

51

9 tam yıldan fazla,    10 tam yıl veya daha az

48

12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az

52

10 tam yıldan fazla,  11 tam yıl veya daha az

49

14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az

53

11 tam yıldan fazla,  12 tam yıl veya daha az

50

15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az

54

12 tam yıldan fazla,  13 tam yıl veya daha az

51

17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az

55

13 tam yıldan fazla,   14 tam yıl veya daha az

52

18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az

56

14 tam yıldan fazla,   15 tam yıl veya daha az

53

20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az

57

15 tam yıldan fazla,   16 tam yıl veya daha az

54

21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl

58

  • Bağ-Kur Kadın Sigortalı İçin Kısmi Emeklilik Tablosu

 

Bağ-Kur Sigortalıları İçin Kısmi Aylık Kademeli Geçiş Tablosu

Kadınlar İçin Kısmi Aylık Şartları

Kanunun Çıktığı Tarihte Emekliliğine Kalan Süre

(01.10.1999 Tarihi İtibariyle)         Asgari Emeklilik Yaşı      Asgari Prim Ödeme Süresi

2-4 Yıl arasında olanlar                                  51                         15 Yıl

4-6 Yıl arasında olanlar                                  52                         15 Yıl

6-8 Yıl arasında olanlar                                  53                         15 Yıl

8-10 Yıl arasında olanlar                                54                         15 Yıl

10 Yıldan fazla olanlar                                   56                         15 Yıl

 

  • Bağ Kur Erkek Sigortalı İçin Kısmi Emeklilik Tablosu

Kanun Çıktığı Tarihte Emekliliğine Kalan Süre (01.10.1999 Tarihi İtibariyle)  

                                                   Asgari Emeklilik Yaşı            Asgari Prim Ödeme Süresi

2-4 Yıl arasında olanlar                                  56                          15 Yıl

4-6 Yıl arasında olanlar                                  56                          15 Yıl

6-8 Yıl arasında olanlar                                  57                          15 Yıl

8-10 Yıl arasında olanlar                                57                          15 Yıl

10 Yıldan fazla olanlar                                   58                           15 Yıl

 

  1. 01.2000-30.09.2008 Tarihleri Arası Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Koşulları:

    08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasayla, 4-1/(b) sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilme koşulları değişmiştir. Söz konusu düzenlemeyle; Kadınlar 58 yaşını, erkekler 60 yaşını doldurmuş olmak ve 25 tam yıl prim ödemek şartıyla emekli olabilmektedir. 01.01.2000 ile 01.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olarak tescil edilen 4-1/(b) kapsamındaki sigortalılar, kısmi emekli olabilmek için; kadınların 60 yaşını, erkeklerin 62 yaşını tamamlamış ve 5.400 prim ödeme koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

  1. 01.10.2008 Tarihinden Sonra Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları:

     01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylığa hak kazanabilmeleri için; kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9.000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini ödemeleri gerekmektedir. Ancak, belirtilen yaş şartı 4-1/(a) sigortalılarında olduğu gibi prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihlere göre kademeli olarak artırılmakta ve 01.01.2048 tarihinden itibaren yaş şartı kadın ve erkekler için 65 olmaktadır.